-
-
1
Sami Khader
Flag of JOR
IM Sami Khader
Elo: 2365
Alter: 50
2
Flag of JOR
FM Admah Fawzi Samhouri
Elo: 2346
Alter: 38
3
Rafat Issa
Flag of JOR
IM Rafat Issa
Elo: 2318
Alter: 47
4
Flag of JOR
FM Aws Qaddara
Elo: 2289
Alter: 40
5
Flag of JOR
FM Bilal Samhouri
Elo: 2287
Alter: 33
6
Flag of JOR
FM Saamer Al Ashhab
Elo: 2260
Alter: 50
7
Al Khatib Ahmad
Flag of JOR
IM Al Khatib Ahmad
Elo: 2253
Alter: 27
8
Flag of JOR
Mohammad Salman
Elo: 2244
Alter: 51
9
Sameer Mansour
Flag of JOR
IM Sameer Mansour
Elo: 2242
Alter: 58
10
Flag of JOR
Ghaleb Al Jada
Elo: 2182
Alter: 44
11
Flag of JOR
Malek Saif
Elo: 2168
Alter: 18
12
Flag of JOR
Alshouha Basil
Elo: 2160
Alter: 43
13
Flag of JOR
Basel Alshoha
Elo: 2160
Alter: 43
14
Flag of JOR
Sameer Showmali
Elo: 2155
Alter: 75
15
Flag of JOR
IM Loay Sameer
Elo: 2154
Alter: 20
16
Marwan Aboudi
Flag of JOR
Marwan Aboudi
Elo: 2153
Alter: 58
17
Flag of JOR
Montaser Al Khraisha
Elo: 2150
Alter: 50
18
Flag of JOR
FM Farhan Mohannad
Elo: 2145
Alter: 44
19
Flag of JOR
Fadi Subaih
Elo: 2139
Alter: 38
20
Flag of JOR
Firas Al Hantouli
Elo: 2128
Alter: 52
21
Obied Moayed
Flag of JOR
Obied Moayed
Elo: 2120
Alter: 30
22
Flag of JOR
Sameer Kibti
Elo: 2113
Alter: 63
23
Flag of JOR
Amjed Haddadeen
Elo: 2098
Alter: 53
24
Flag of JOR
Sameer Al Haisamwi
Elo: 2095
Alter: 44
25
Flag of JOR
Shoukri Kadoumi
Elo: 2093
Alter: 49
26
Flag of JOR
Raied Nowaiser
Elo: 2084
Alter: 56
27
Flag of JOR
Rakan Alattar
Elo: 2083
Alter: 27
28
Flag of JOR
Anas AlkurdI
Elo: 2080
Alter: 40
29
Flag of JOR
FM Husein Battikhi
Elo: 2076
Alter: 62
30
Flag of JOR
Yazeed Haddad
Elo: 2075
Alter: 52
31
Flag of JOR
Wael M Allan
Elo: 2067
Alter: 64
32
Flag of JOR
Rabou Abed
Elo: 2067
Alter: 66
33
Flag of JOR
Alkhateeb Omar
Elo: 2065
Alter: 49
34
Flag of JOR
Ala Almousa
Elo: 2060
Alter: 54
35
Flag of JOR
Fuad Taffal
Elo: 2059
Alter: 60
36
Flag of JOR
Mohanned Abo Hazeem
Elo: 2059
Alter: 29
37
Baha Saad
Flag of JOR
Baha Saad
Elo: 2055
Alter: 33
38
Flag of JOR
Shinam Jaradat
Elo: 2055
Alter: 50
39
Flag of JOR
Zaid Al Kailani
Elo: 2053
Alter: 66
40
Flag of JOR
Attia Abu Sarhan
Elo: 2053
Alter: 50
41
Flag of JOR
Feras Abdallah
Elo: 2052
Alter: 53
42
Fadi Malkawi
Flag of JOR
FM Fadi Malkawi
Elo: 2048
Alter: 46
43
Flag of JOR
Ismail Hammoudeh
Elo: 2042
Alter: 56
44
Flag of JOR
Alwahsh Ibrahim
Elo: 2039
Alter: 30
45
Flag of JOR
FM M Samhoury
Elo: 2035
Alter: 63
46
Flag of JOR
N Abuhijlah
Elo: 2035
Alter: 33
47
Flag of JOR
Salahedden Abdelgader
Elo: 2033
48
Flag of JOR
Mostafa Suhaimat
Elo: 2030
Alter: 72
49
Flag of JOR
Sufyan Ikhmaies
Elo: 2030
Alter: 57
50
Flag of JOR
Ghayth Ababneh
Elo: 2028
Alter: 40
51
Flag of JOR
Anas Khwaira
Elo: 2020
Alter: 15
52
Flag of JOR
Hafez Baker
Elo: 2020
Alter: 68
53
Flag of JOR
Adnan Ammar
Elo: 2020
Alter: 35
54
Flag of JOR
Younis Abu Rohima
Elo: 2019
Alter: 52
55
Flag of JOR
Mohammed Al Ashhab
Elo: 2015
Alter: 47
56
Flag of JOR
Awadh Tamari
Elo: 2015
Alter: 55
57
Flag of JOR
Kabboushi Ramiz
Elo: 2008
Alter: 46
58
Flag of JOR
Nihad Younis
Elo: 2006
59
Flag of JOR
Hakam Al Kealani
Elo: 2005
60
Flag of JOR
Loai Abu Nabhan
Elo: 2005
Alter: 53
61
Flag of JOR
WIM Natalie Fuad Kamel Jamaliah
Elo: 2003
Alter: 35
62
Flag of JOR
Mohamed Al Ashal
Elo: 2003
Alter: 58
63
Flag of JOR
Abdelrahman Mahmoud
Elo: 2002
Alter: 59
64
Flag of JOR
Ali Taher
Elo: 2000
Alter: 30
65
Flag of JOR
Fuad Kokash
Elo: 1997
Alter: 62
66
Flag of JOR
Alsamid Hasan
Elo: 1996
Alter: 32
67
Flag of JOR
Suhail Saraireh
Elo: 1996
Alter: 74
68
Flag of JOR
Aloufe Mohammed
Elo: 1996
Alter: 33
69
Flag of JOR
Abu Hazeem Saif
Elo: 1992
Alter: 31
70
Flag of JOR
Ghassan Abu Alsoud
Elo: 1990
Alter: 57
71
Flag of JOR
Mohammad Salahat
Elo: 1988
Alter: 37
72
Flag of JOR
Abu Ibeya Firas
Elo: 1985
Alter: 39
73
Flag of JOR
Ahmad Taha
Elo: 1983
Alter: 57
74
Flag of JOR
Ala Shaheen
Elo: 1983
Alter: 57
75
Flag of JOR
Tayseer Hammad
Elo: 1981
76
Flag of JOR
Mousa Suleiman
Elo: 1979
Alter: 27
77
Flag of JOR
Amr Abulaban
Elo: 1979
Alter: 26
78
Flag of JOR
Al Shourbaj Mohammad Yazan
Elo: 1977
Alter: 33
79
Flag of JOR
Talal Hassan
Elo: 1976
Alter: 53
80
Flag of JOR
Natalia Jamalia
Elo: 1976
Alter: 35
81
Flag of JOR
Mansour Sakji
Elo: 1975
Alter: 74
82
Flag of JOR
Ahmed Abuomar
Elo: 1975
Alter: 33
83
Flag of JOR
Mohammed Namoura
Elo: 1974
Alter: 47
84
Flag of JOR
A Shadeed
Elo: 1973
Alter: 48
85
Flag of JOR
Wael Al Hisamawi
Elo: 1973
Alter: 47
86
Flag of JOR
FM BT Rimawi
Elo: 1968
Alter: 62
87
Radi Dameeri
Flag of JOR
Radi Dameeri
Elo: 1966
Alter: 56
88
Flag of JOR
WIM Lougain Dahdal
Elo: 1964
Alter: 32
89
Flag of JOR
Akram Hajaj
Elo: 1959
Alter: 33
90
Flag of JOR
Nidal Badosi
Elo: 1958
Alter: 54
91
Flag of JOR
Fuad Almograbi
Elo: 1957
Alter: 53
92
Flag of JOR
Akram Fauzi
Elo: 1956
Alter: 37
93
Flag of JOR
Khalid Samhouri
Elo: 1955
Alter: 43
94
Flag of JOR
Radwan Al Attar
Elo: 1955
Alter: 37
95
Flag of JOR
Azad Alkurdi
Elo: 1949
Alter: 27
96
Flag of JOR
Malik Musmar
Elo: 1948
Alter: 52
97
Flag of JOR
El Rimawi Husam
Elo: 1947
Alter: 25
98
Flag of JOR
Ghaith Omar
Elo: 1947
99
Flag of JOR
Sulaiman Almousa
Elo: 1947
Alter: 27
100
Flag of JOR
Hakam Sheikhzaid
Elo: 1947
Alter: 52