-
-
1
AR Saleh Salem
Flag of UAE
GM AR Saleh Salem
Elo: 2679
Age: 29
2
Flag of UAE
IM Saeed Ahmed Saeed
Elo: 2435
Age: 55
3
Moussa Taleb
Flag of UAE
GM Moussa Taleb
Elo: 2406
Age: 44
4
Ishaq Saeed
Flag of UAE
IM Ishaq Saeed
Elo: 2366
Age: 29
5
Flag of UAE
IM Nasser Ahmed Saeed
Elo: 2350
Age: 57
6
Noaman Omar
Flag of UAE
IM Noaman Omar
Elo: 2346
Age: 31
7
Flag of UAE
FM Ali Sultan
Elo: 2329
Age: 45
8
Flag of UAE
FM Abdulla Kashwani Faisal
Elo: 2306
Age: 37
9
Flag of UAE
IM Omran Al Hosani
Elo: 2293
Age: 20
10
Abdullah Hassan
Flag of UAE
IM Abdullah Hassan
Elo: 2293
Age: 36
11
Jasem Al Huwar
Flag of UAE
FM Jasem Al Huwar
Elo: 2285
Age: 43
12
Flag of UAE
A Bassaleb Yousef
Elo: 2280
13
Flag of UAE
Hisham Al Tahir
Elo: 2278
Age: 50
14
Flag of UAE
IM Mansoor Abdullah
Elo: 2270
15
Mansoor Abdullah
Flag of UAE
IM Mansoor Abdullah
Elo: 2270
16
Flag of UAE
Husain Alkhouri
Elo: 2262
17
Flag of UAE
A Khouri Hussein
Elo: 2262
18
Flag of UAE
Ismail Khouri Aref
Elo: 2250
19
Sedrani Ammar
Flag of UAE
FM Sedrani Ammar
Elo: 2242
Age: 18
20
Flag of UAE
Abdurahim Suhail
Elo: 2239
Age: 51
21
Flag of UAE
Mohamed Sharif
Elo: 2235
22
A Moussa Othman
Flag of UAE
FM A Moussa Othman
Elo: 2229
Age: 47
23
Flag of UAE
Mohamed Abdullah
Elo: 2210
24
Flag of UAE
Suhail Tayeb
Elo: 2209
Age: 55
25
Flag of UAE
Jafer Wahib
Elo: 2205
26
Flag of UAE
Jaffar Wahib
Elo: 2205
27
Flag of UAE
Mohd Majeed
Elo: 2205
28
Majeed Mohamad Abdul
Flag of UAE
FM Majeed Mohamad Abdul
Elo: 2203
Age: 48
29
Nabil Saleh
Flag of UAE
FM Nabil Saleh
Elo: 2201
Age: 48
30
Flag of UAE
FM Ghuloom Salem
Elo: 2195
31
Hossein Mohamed
Flag of UAE
FM Hossein Mohamed
Elo: 2193
Age: 38
32
Flag of UAE
Rafee Abdullah
Elo: 2192
33
Flag of UAE
Shaheen Ali
Elo: 2182
34
Flag of UAE
FM Ibrahim Mohamed Khouri
Elo: 2181
Age: 31
35
Nagueb M Saleh
Flag of UAE
Nagueb M Saleh
Elo: 2179
Age: 53
36
Flag of UAE
AS Abdulla
Elo: 2178
Age: 45
37
Flag of UAE
Bin Ali Ali
Elo: 2175
Age: 46
38
Jaafar Mohamed Abdullah
Flag of UAE
Jaafar Mohamed Abdullah
Elo: 2175
39
Flag of UAE
A Majeed Hamed
Elo: 2170
40
Flag of UAE
Hassan Abdul Kareem
Elo: 2169
Age: 51
41
Flag of UAE
Abbas Khaled
Elo: 2157
42
Flag of UAE
Mohammed Ismal
Elo: 2149
43
Flag of UAE
Naji Alradhi
Elo: 2147
Age: 59
44
Flag of UAE
Naji Mohd Saeed Al Razi
Elo: 2147
45
Flag of UAE
Mohamed Seif Hussan
Elo: 2142
46
Flag of UAE
Alrais Adnan
Elo: 2142
47
Flag of UAE
FM Mohamed Saleh Yahya
Elo: 2136
Age: 34
48
Flag of UAE
Al Shaali Khalid
Elo: 2135
49
Flag of UAE
Khaled Alshaali
Elo: 2135
Age: 40
50
Ishaq Ahmed
Flag of UAE
FM Ishaq Ahmed
Elo: 2127
Age: 33
51
Flag of UAE
Hadi Fouad
Elo: 2125
Age: 48
52
Flag of UAE
Hussain Ahmad
Elo: 2125
53
Flag of UAE
Hussain Alya
Elo: 2122
54
Flag of UAE
FM Salim Aliyan Al Mashikhi
Elo: 2119
Age: 37
55
Flag of UAE
Alshaali Ali Saif
Elo: 2117
Age: 44
56
Flag of UAE
H Omran Tareq
Elo: 2116
57
Arif Al Khaja
Flag of UAE
Arif Al Khaja
Elo: 2116
Age: 36
58
Ismail Ibrahim
Flag of UAE
Ismail Ibrahim
Elo: 2115
Age: 36
59
Flag of UAE
Mohd Tarek
Elo: 2114
60
Flag of UAE
Faisal Alsharhan
Elo: 2110
61
Flag of UAE
IM Ibrahim Sultan
Elo: 2108
Age: 25
62
Flag of UAE
Ali Taher Hassan
Elo: 2106
Age: 37
63
Flag of UAE
Ibrahem Y Ismail
Elo: 2105
64
Flag of UAE
Hussain Ahmed
Elo: 2104
65
Flag of UAE
Yousef Mahmoud
Elo: 2102
66
Flag of UAE
Yousef Mohamad Mahmoud
Elo: 2102
67
Flag of UAE
A Kareem Suleyman
Elo: 2101
68
Flag of UAE
Ahmed Faisal
Elo: 2095
69
Flag of UAE
Abbas Mohmed
Elo: 2090
70
Flag of UAE
Mahmoud Ali
Elo: 2089
Age: 43
71
Flag of UAE
Mohamed Seif Hassan
Elo: 2085
72
Flag of UAE
Ismaeil E Al Khouri
Elo: 2079
Age: 43
73
Flag of UAE
Hussein Ali
Elo: 2075
Age: 41
74
Flag of UAE
Najeeb Saleh
Elo: 2069
75
Flag of UAE
Abbas Abdullah
Elo: 2068
Age: 43
76
Saeed Majed
Flag of UAE
Saeed Majed
Elo: 2066
77
Flag of UAE
Aqel Jasem
Elo: 2066
78
Flag of UAE
Sarhan Hassan
Elo: 2061
Age: 25
79
Mohamed Saud
Flag of UAE
Mohamed Saud
Elo: 2059
Age: 43
80
Flag of UAE
Ahmed Salem Salem
Elo: 2056
Age: 20
81
Flag of UAE
Al Taher Abdulrahman Mohammad
Elo: 2053
Age: 16
82
Flag of UAE
FM Mohamed Abdel Rahim
Elo: 2053
83
Flag of UAE
Faisal Mohamed Al Hammadi
Elo: 2050
Age: 37
84
Noora Hussain
Flag of UAE
Noora Hussain
Elo: 2050
85
Flag of UAE
Jawaher Hassan
Elo: 2050
86
Flag of UAE
Mohd Abdulla Faisal
Elo: 2050
Age: 37
87
Flag of UAE
Hythim Saeed
Elo: 2049
Age: 37
88
Flag of UAE
Nezam Abdulrahman
Elo: 2045
89
Flag of UAE
Sultan Al Zaabi
Elo: 2044
Age: 20
90
Flag of UAE
Hassan Ali
Elo: 2043
Age: 38
91
Abdul Hassan Humaid
Flag of UAE
Abdul Hassan Humaid
Elo: 2040
Age: 35
92
Flag of UAE
Ibrahim Khalil
Elo: 2037
Age: 43
93
Flag of UAE
Saeed Laily Mohamed
Elo: 2030
Age: 17
94
Flag of UAE
Bader Hamad
Elo: 2029
Age: 18
95
Flag of UAE
Kashwani Faisal
Elo: 2029
Age: 37
96
Flag of UAE
Aliyah Almashikh Salim Ali Hamed
Elo: 2025
Age: 37
97
Flag of UAE
Abdulwahab Omar
Elo: 2025
Age: 33
98
Flag of UAE
Mohammed AR Almulla
Elo: 2023
99
Flag of UAE
Moosa Mashal
Elo: 2021
100
Flag of UAE
O Ibrahim
Elo: 2020