-
-
1
AR Saleh Salem
Flag of UAE
GM AR Saleh Salem
Elo: 2639
Age: 30
2
Flag of UAE
IM Saeed Ahmed Saeed
Elo: 2435
Age: 56
3
Moussa Taleb
Flag of UAE
GM Moussa Taleb
Elo: 2406
Age: 45
4
Flag of UAE
IM Nasser Ahmed Saeed
Elo: 2350
Age: 58
5
Noaman Omar
Flag of UAE
IM Noaman Omar
Elo: 2350
Age: 32
6
Flag of UAE
FM Ali Sultan
Elo: 2329
Age: 46
7
Flag of UAE
FM Abdulla Kashwani Faisal
Elo: 2306
Age: 38
8
Abdullah Hassan
Flag of UAE
IM Abdullah Hassan
Elo: 2293
Age: 37
9
Ishaq Saeed
Flag of UAE
IM Ishaq Saeed
Elo: 2291
Age: 30
10
Flag of UAE
A Bassaleb Yousef
Elo: 2280
11
Flag of UAE
Hisham Al Tahir
Elo: 2278
Age: 51
12
Jasem Al Huwar
Flag of UAE
FM Jasem Al Huwar
Elo: 2272
Age: 44
13
Mansoor Abdullah
Flag of UAE
IM Mansoor Abdullah
Elo: 2270
14
Flag of UAE
Husain Alkhouri
Elo: 2262
15
Flag of UAE
A Khouri Hussein
Elo: 2262
16
Flag of UAE
Ismail Khouri Aref
Elo: 2250
17
Flag of UAE
Abdurahim Suhail
Elo: 2239
Age: 52
18
Flag of UAE
Mohamed Sharif
Elo: 2235
19
Flag of UAE
IM Omran Al Hosani
Elo: 2216
Age: 21
20
Flag of UAE
Mohamed Abdullah
Elo: 2210
21
Flag of UAE
Suhail Tayeb
Elo: 2209
Age: 56
22
Flag of UAE
Jafer Wahib
Elo: 2205
23
Flag of UAE
Jaffar Wahib
Elo: 2205
24
Flag of UAE
Mohd Majeed
Elo: 2205
25
Majeed Mohamad Abdul
Flag of UAE
FM Majeed Mohamad Abdul
Elo: 2203
Age: 49
26
Nabil Saleh
Flag of UAE
FM Nabil Saleh
Elo: 2201
Age: 49
27
A Moussa Othman
Flag of UAE
FM A Moussa Othman
Elo: 2201
Age: 48
28
Hossein Mohamed
Flag of UAE
FM Hossein Mohamed
Elo: 2193
Age: 39
29
Flag of UAE
Rafee Abdullah
Elo: 2192
30
Sedrani Ammar
Flag of UAE
FM Sedrani Ammar
Elo: 2189
Age: 19
31
Flag of UAE
Shaheen Ali
Elo: 2182
32
Flag of UAE
FM Ibrahim Mohamed Khouri
Elo: 2181
Age: 32
33
Nagueb M Saleh
Flag of UAE
Nagueb M Saleh
Elo: 2179
Age: 54
34
Flag of UAE
AS Abdulla
Elo: 2178
Age: 46
35
Flag of UAE
Bin Ali Ali
Elo: 2175
Age: 47
36
Jaafar Mohamed Abdullah
Flag of UAE
Jaafar Mohamed Abdullah
Elo: 2175
37
Flag of UAE
A Majeed Hamed
Elo: 2170
38
Flag of UAE
Hassan Abdul Kareem
Elo: 2169
Age: 52
39
Flag of UAE
Abbas Khaled
Elo: 2157
40
Flag of UAE
Jamal Ahmed
Elo: 2155
Age: 41
41
Flag of UAE
Mohammed Ismal
Elo: 2149
42
Flag of UAE
Naji Alradhi
Elo: 2147
Age: 60
43
Flag of UAE
Naji Mohd Saeed Al Razi
Elo: 2147
44
Flag of UAE
Mohamed Seif Hussan
Elo: 2142
45
Flag of UAE
Alrais Adnan
Elo: 2142
46
Flag of UAE
FM Mohamed Saleh Yahya
Elo: 2136
Age: 35
47
Flag of UAE
Al Shaali Khalid
Elo: 2135
Age: 41
48
Ishaq Ahmed
Flag of UAE
FM Ishaq Ahmed
Elo: 2127
Age: 34
49
Flag of UAE
Hadi Fouad
Elo: 2125
Age: 49
50
Flag of UAE
Hussain Ahmad
Elo: 2125
51
Flag of UAE
Hussain Alya
Elo: 2122
52
Ibrahim Sultan
Flag of UAE
IM Ibrahim Sultan
Elo: 2117
Age: 26
53
Flag of UAE
Alshaali Ali Saif
Elo: 2117
Age: 45
54
Flag of UAE
H Omran Tareq
Elo: 2116
55
Arif Al Khaja
Flag of UAE
Arif Al Khaja
Elo: 2116
Age: 37
56
Ismail Ibrahim
Flag of UAE
Ismail Ibrahim
Elo: 2115
Age: 37
57
Flag of UAE
Mohd Tarek
Elo: 2114
58
Flag of UAE
Faisal Alsharhan
Elo: 2110
59
Flag of UAE
FM Ghuloom Salem
Elo: 2105
60
Flag of UAE
Hussain Ahmed
Elo: 2104
61
Flag of UAE
Yousef Mahmoud
Elo: 2102
62
Flag of UAE
Yousef Mohamad Mahmoud
Elo: 2102
63
Flag of UAE
A Kareem Suleyman
Elo: 2101
64
Flag of UAE
Ahmed Faisal
Elo: 2095
65
Flag of UAE
Abbas Mohmed
Elo: 2090
66
Flag of UAE
Mahmoud Ali
Elo: 2089
Age: 44
67
Flag of UAE
Mohamed Seif Hassan
Elo: 2085
68
Flag of UAE
Ismaeil E Al Khouri
Elo: 2079
Age: 44
69
Flag of UAE
Hussein Ali
Elo: 2075
Age: 42
70
Flag of UAE
Najeeb Saleh
Elo: 2069
71
Flag of UAE
Abbas Abdullah
Elo: 2068
Age: 44
72
Saeed Majed
Flag of UAE
Saeed Majed
Elo: 2066
73
Flag of UAE
Aqel Jasem
Elo: 2066
74
Flag of UAE
Sarhan Hassan
Elo: 2061
Age: 26
75
Mohamed Saud
Flag of UAE
Mohamed Saud
Elo: 2059
Age: 44
76
Flag of UAE
FM Mohamed Abdel Rahim
Elo: 2053
77
Flag of UAE
Faisal Alhammadi
Elo: 2050
Age: 38
78
Noora Hussain
Flag of UAE
Noora Hussain
Elo: 2050
79
Flag of UAE
Jawaher Hassan
Elo: 2050
80
Flag of UAE
Hythim Saeed
Elo: 2049
Age: 38
81
Flag of UAE
Nezam Abdulrahman
Elo: 2045
82
Flag of UAE
Hassan Ali
Elo: 2043
Age: 39
83
Flag of UAE
Ahmed Salem Salem
Elo: 2042
Age: 21
84
Abdul Hassan Humaid
Flag of UAE
Abdul Hassan Humaid
Elo: 2040
Age: 36
85
Al Taher Abdulrahman Mohammad
Flag of UAE
FM Al Taher Abdulrahman Mohammad
Elo: 2037
Age: 17
86
Flag of UAE
Ibrahim Khalil
Elo: 2037
Age: 44
87
Flag of UAE
Kashwani Faisal
Elo: 2029
Age: 38
88
Flag of UAE
Aliyah Almashikh Salim Ali Hamed
Elo: 2025
Age: 38
89
Flag of UAE
Abdulwahab Omar
Elo: 2025
Age: 34
90
Flag of UAE
Mohammed AR Almulla
Elo: 2023
91
Flag of UAE
Moosa Mashal
Elo: 2021
92
Flag of UAE
O Ibrahim
Elo: 2020
93
Flag of UAE
FM Abdulwahab Marwan
Elo: 2018
Age: 33
94
Flag of UAE
Yousif Waleed
Elo: 2017
Age: 34
95
Flag of UAE
Ahmed Abbas Khori
Elo: 2012
96
Flag of UAE
Marwan Alawadhi
Elo: 2012
Age: 33
97
Flag of UAE
Abdulkhaleq Ali
Elo: 2011
Age: 43
98
Flag of UAE
MA Askar
Elo: 2009
Age: 40
99
Flag of UAE
Hussain Mohamed Husain
Elo: 2008
100
Flag of UAE
Khalifa Ahmed
Elo: 2007